Počet záznamov: 1  

Analýzy v PHSR pre trvalo udržateľný rozvoj

  1. Filo, Peter Analýzy v PHSR pre trvalo udržateľný rozvoj. (2.) / Peter Filo. -- Obr. -- Bibliogr. odkazy - Atribúty trvalo udržateľného rozvoja - sociálne atribúty, ekonomické atribúty a environmentálne atribúty. Dôležitosť zohľadnenia súčinnosti všetkých atribútov v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajov a obcí. Vypracovanie analýzy dopadu na životné prostredie. Vypracovanie swot analýzy - návod ako stanoviť hierarchiu priorít.

    In Územná samospráva. -- Žilina : Municipalia, a.s., 2009. -- ISSN 1336-6475. -- Roč. 6, č. 1 (2010), s. 13-14

    I. Územná samospráva. -- Roč. 6, č. 1 (2010), s. 13-14

    502/504
    BA004