Počet záznamov: 1  

Novelizácia postavenia a činnosti NBS v kontexte snáh SR o integráciu do EMÚ

  1. Gonda, Vladimír Novelizácia postavenia a činnosti NBS v kontexte snáh SR o integráciu do EMÚ / Vladimír Gonda. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy

    In Medzinárodné vzťahy 2001 : ekonomická a politická integrácia v Európe : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou podpredsedníčky vlády SR pre európsku integráciu venovaná 115. výročiu narodenia Roberta Schumana : Bratislava 4.-5. decembra 2001. -- Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. -- 322 s. : diagr., grafy, pozn., tab.. -- ISBN ISBN 80-225-1541-8. -- S. 71-74

    I. Medzinárodné vzťahy 2001 : ekonomická a politická integrácia v Európe zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou podpredsedníčky vlády SR pre európsku integráciu venovaná 115. výročiu narodenia Roberta Schumana Bratislava 4.-5. decembra 2001. -- S. 71-74
    BA004