Počet záznamov: 1  

Alternatívne zdroje financovania MSP v podmienkach SR

  1. Belanová, Katarína Alternatívne zdroje financovania MSP v podmienkach SR / Katarína Belanová. -- Graf, obr., tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Vytváranie vhodného podnikateľského prostredia pre MSP v slovenských podmienkach znamená zjednodušenie a sprehľadnenie legislatívy, zníženie administratívneho, odvodového a daňového zaťaženia a hlavne dostupnosť finančných prostriedkov. A práve ich získavanie je pre MSP problémom. Alternatívne zdroje financovania sa využívajú v malej miere, či už z dôvodu nízkej informovanosti alebo určitého odporu voči zmenám.

    In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- 492 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-2867-2. -- S. 48-53

    I. Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 30. november 2009. -- S. 48-53

    658.14
    BA004