Počet záznamov: 1  

Finančno-ekonomická analýza podniku

 1. Zalai, Karol Finančno-ekonomická analýza podniku / Karol Zalai a kolektív. -- 7. preprac. a rozšír. vyd. -- Bratislava : Sprint dva, 2010. -- 427 s. [26,94 AH] + CD-ROM. -- (Economics). -- ISBN 978-80-89393-15-2

  I. Dávid, Arnold
  II. Šnircová, Jana
  III. Moravčíková, Elena
  IV. Hurtošová, Jana
  V. Šlosárová, Anna
  VI. Marková, Jana
  VII. Fakulta podnikového manažmentu EU.Katedra podnikových financií ((Bratislava, Slovensko))

  658.15
  BA004

Počet záznamov: 1