Počet záznamov: 1  

Cykly vývoja kapitalistického systému

  1. Ransdorf, Miroslav Cykly vývoja kapitalistického systému / Miroslav Ransdorf. -- Tab. -- Proces transformačných ekonomických zmien mení aj sociálno-politický systém. Súčasná ekonomická kríza má globálny charakter a zasahuje aj do života občanov krajín, ktoré sa donedávna tešili rastu výroby a životnej úrovne. Hybnou silou vývoja je zmena. Zlepšovanie systému zvnútra. Vyostrenie sociálnych protikladov.

    In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. -- Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2010. -- ISSN 1335-7883. -- Roč. 65, č. 4 (2010), s. 28-29

    I. Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. -- Roč. 65, č. 4 (2010), s. 28-29

    316.3
    BA004
Počet záznamov: 1