Počet záznamov: 1  

Úloha ratingového ohodnotenia sa zmenila

  1. Škriniar, Pavel Úloha ratingového ohodnotenia sa zmenila / Pavel Škriniar. -- VEGA 1/0372/08 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Spoločnosti, ktoré používajú externé zdroje financovania musia akceptovať, že rating ich schopnosti splácať dlh nebude hlavným faktorom úrokovej miery. Rating v súčasnosti nie je tak používaný investormi ako to bolo v minulosti. Niektoré legislatívne faktory ovplyvňujú kúpu dlhopisov s ratingom lepším ako na úrovni BBB.

    In Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment : vedecká konferencia, Bratislava 6.11.2009. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- 130 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-2930-3. -- S. 107-109

    I. Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment : vedecká konferencia, Bratislava 6.11.2009. -- S. 107-109

    336.76
    BA004