Počet záznamov: 1  

Vplyv hospodárskej krízy na prijímanie rozhodnutí orientovaných do budúcnosti

  1. Tóthová, Alena Vplyv hospodárskej krízy na prijímanie rozhodnutí orientovaných do budúcnosti / Alena Tóthová. -- Tab. -- VEGA 1/0372/08 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Najpálčivejší problém podnikov v súčasnej dobe - veľký tlak trhu na náklady. Prístupy umožňujúce dlhodobo riadiť náklady - Target costing, procesné plánovanie a plánovanie podľa čiastkových činností (Activity based budgeting). Problematika viazaných nákladov. Vypracovanie dlhodobého finančného plánu. Príklad kalkulačného listu - Target costing.

    In Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment : vedecká konferencia, Bratislava 6.11.2009. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- 130 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-2930-3. -- S. 110-116

    I. Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment : vedecká konferencia, Bratislava 6.11.2009. -- S. 110-116

    657.47
    BA004
Počet záznamov: 1