Počet záznamov: 1  

Fiškálna decentralizácia v SR a jej vplyv na posilnenie postavenia územných samospráv

  1. Palovičová, Barbora Fiškálna decentralizácia v SR a jej vplyv na posilnenie postavenia územných samospráv / Barbora Palovičová. -- Tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Hlavné zmeny, ktoré sa fiškálnou decentralizáciou zaviedli a charakterizácia kompetencií, ktoré prešli z orgánov štátnej správy na vyššie územné celky. Model verejnej správy v SR. Prijatím zákonov fiškálnej decentralizácie sa vytvorili mechanizmy transparentnosti finančných tokov, vyrovnávania regionálnych rozdielov a možnosti znižovania obecného dlhu. Týmto sa do budúcnosti prehĺbili podmienky rozvoja samosprávy.

    In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- 492 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-2867-2. -- S. 313-317

    I. Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 30. november 2009. -- S. 313-317

    336.1/.5
    BA004
Počet záznamov: 1