Počet záznamov: 1  

Teoretické súvislosti hodnotenia nástrojov environmentálnej politiky

  1. Šebo, Juraj Teoretické súvislosti hodnotenia nástrojov environmentálnej politiky / Juraj Šebo. -- Grafy, vzorce. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Environmentálna účinnosť ekonomických nástrojov. Ekonomická efektívnosť ekonomického nástroja. Príjmy z ekonomického nástroja a ich použitie. Akceptovateľnosť nástroja environmentálnej politiky rôznymi záujmovými skupinami.

    In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. -- Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2009. -- ISSN 1335-7182. -- Roč. 10, č. 2 (2009), s. 53-63

    I. Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. -- Roč. 10, č. 2 (2009), s. 53-63

    502/504
    BA004
Počet záznamov: 1