Počet záznamov: 1  

História a súčasnosť katedry účtovníctva a audítorstva

  1. Šlosárová, Anna História a súčasnosť katedry účtovníctva a audítorstva / Anna Šlosárová, Božena Soukupová. -- Bratislava : [Katedra účtovníctva a audítorstva FHI], február 2010. -- 12 s. : fotogr., tab.

    I. Soukupová, Božena
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra účtovníctva a audítorstva ((Bratislava, Slovensko))

    657
    BA004