Počet záznamov: 1  

Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ

 1. Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ [elektronický zdroj] : nové výzvy pre hospodársku politiku : [nekonferenčný recenzovaný zborník] : 30.11.2009 Bratislava / spracoval: Martin Lábaj. -- Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. -- CD-ROM : grafy, tab. -- Zborník je výstupom riešenia projektu mladých výskumných pracovníkov Ekonomickej univerzity v Bratislave PMVP č. 2315017 - Bibliogr. odkazy. Resumé. -- ISBN 978-80-225-2854-2

  I. Lábaj, Martin
  II. Fifeková, Elena
  III. Frank, Karol

  338.2
  BA004