Počet záznamov: 1  

Metodologické aspekty stanovenia hodnoty majetku podniku v konkurze

 1. Hečková, Jaroslava Metodologické aspekty stanovenia hodnoty majetku podniku v konkurze / Jaroslava Hečková, Alexandra Chapčáková. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Právne usporiadanie majetkových pomerov podniku v úpadku ako aj riešenie hroziaceho úpadku v podmienkach slovenského právneho poriadku upravuje zákon NR SR č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v plnom znení, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2006.

  In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. -- Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2009. -- ISSN 1212-415X. -- Č. 2 (2009), s. 107-118

  I. Chapčáková, Alexandra
  II. Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. -- Č. 2 (2009), s. 107-118

  658.15
  BA004
Počet záznamov: 1