Počet záznamov: 1  

Interkultúrna spolupráca v medzinárodne činných podnikoch

 1. Gašparíková, Veronika Interkultúrna spolupráca v medzinárodne činných podnikoch / Veronika Gašparíková, Ľudmila Nagyová. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Úroveň interkultúrnej komunikácie vo vybranom zahraničnom, na Slovensku pôsobiacom podniku a opatrenia vedúce k zvýšeniu produktivity zamestnancov organizovaných v kultúrne zmiešaných tímoch. Dotazníkový prieskum, sledované faktory, majúce vplyv na fungovanie pracovného tímu.

  In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. -- ISSN 1335-2571. -- Roč. 12, č. 2 (2009), s. 45-50

  I. Nagyová, Ľudmila
  II. Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. -- Roč. 12, č. 2 (2009), s. 45-50

  334.72
  BA004
Počet záznamov: 1