Počet záznamov: 1  

Aplikácia vzťahového marketingu v podmienkach podniku Plasty Slovakia, s.r.o.

  1. Miškovič, Lukáš Aplikácia vzťahového marketingu v podmienkach podniku Plasty Slovakia, s.r.o. : diplomová práca / Lukáš Miškovič ; škol. Peter Šimegh. -- Košice, 2009. -- 76 s.

    I. Šimegh, Peter
    II. Ekonomická univerzita v Bratislave.Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach ((Košice, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1