Počet záznamov: 1  

Komentár k úplnenému zneniu zákona o dani z pridanej hodnoty

  1. Jablonková, Zdenka Komentár k úplnenému zneniu zákona o dani z pridanej hodnoty / Zdenka Jablonková. -- Príl. -- Nový systém jednotného trhu EÚ si vyžiadal zavedenie nových pravidiel pre uplatňovanie DPH pri pohybe tovaru medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ.

    In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. -- ISSN 1335-0897. -- Č. 6-7 (2010), s. 180-369

    I. Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Č. 6-7 (2010), s. 180-369

    336.2
    BA004