Počet záznamov: 1  

Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb ... o správe daní a poplatkov

  1. Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb ... o správe daní a poplatkov. -- Zákon č. 511/1992 o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení ďalších zákonov ... a zákona č. 563/2009 Z.z. Za zákonom nasledujú Dôvodové správy k tomuto zákonu.

    In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. -- Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2010. -- ISSN 1335-9568. -- Roč. 17, č. 3-4 (2010), s. 223-319

    I. MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. -- Roč. 17, č. 3-4 (2010), s. 223-319

    336.2
    BA004
Počet záznamov: 1