Počet záznamov: 1  

Nový mikropôžičkový program pre malých a stredných podnikateľov

  1. Nový mikropôžičkový program pre malých a stredných podnikateľov. -- Podstata programu, financovanie programu. Príjemca podpory, forma a rozsah podpory, podmienky poskytnutia podpory. Žiadosť o mikropôžičku, poskytnutie mikropôžičky, kontrola.

    In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. -- Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2010. -- ISSN 1335-9568. -- Roč. 17, č. 3-4 (2010), s. 370-378

    I. MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. -- Roč. 17, č. 3-4 (2010), s. 370-378

    65.011.1
    BA004
Počet záznamov: 1