Počet záznamov: 1  

Právo podnikať a formy podnikania v SR

  1. Strapáč, Peter Právo podnikať a formy podnikania v SR / Peter Strapáč. -- Tab. -- Po roku 1989 došlo k značnému rozvoju a popularizácii súkromného podnikania. Podnikanie a ústavne garantované právo. Právo voľného vstupu na trh. Registračné, resp. povoľovacie konanie. Zmluva o založení Európskeho spoločenstva z pohľadu práva podnikania. Úprava podnikania v Obchodnom zákonníku.

    In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. -- Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2010. -- ISSN 1335-9568. -- Roč. 17, č. 3-4 (2010), s. 391-401

    I. MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. -- Roč. 17, č. 3-4 (2010), s. 391-401

    65.011.1
    BA004
Počet záznamov: 1