Počet záznamov: 1  

Vstup priamych zahraničných investícií do SR (vývoj po schválení dokumentu Stratégia na podporu prílevu zahraničných investícií do ekonomiky SR)

  1. Sadák, Peter Vstup priamych zahraničných investícií do SR (vývoj po schválení dokumentu Stratégia na podporu prílevu zahraničných investícií do ekonomiky SR) / Peter Sadák. -- Grafy, tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy

    In Česká ekonomika 2000 : očekávání - skutečnosti - perspektivy : sborník z mezinárodní konference : Karviná 26.- 28. dubna 2000. -- Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2000. -- 508 s. : diagr., grafy, sch., tab.. -- ISBN ISBN 80-7248-059-6

    I. Česká ekonomika 2000 : očekávání - skutečnosti - perspektivy sborník z mezinárodní konference Karviná 26.- 28. dubna 2000
    BA004
Počet záznamov: 1