Počet záznamov: 1  

Kartelová moc exportu ovládala slovenskú ekonomiku

  1. Hölcz, Róbert Kartelová moc exportu ovládala slovenskú ekonomiku / Róbert Hölcz. -- Obr. -- Priebeh a etapy negatívnych dôsledkov v období krízy. Menová politika a nástroje fiškálnej politiky. Hospodárska politika Slovenska a trh práce. Zmeny v štruktúre domácej výroby. Zníženie deficitu verejných financií a očakávanie marketingových opatrení. Exportné príležitosti a lacné pracovné sily na východe Ázie.

    In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. -- Bratislava : MF MEDIA, 2010. -- ISSN 1336-393X. -- Roč. 10, č. 3 (2010), s. 6-7

    I. Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. -- Roč. 10, č. 3 (2010), s. 6-7

    338.22/.23
    BA004