Počet záznamov: 1  

Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane za rok 2009

  1. Rabatinová, Marcela Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane za rok 2009 / Marcela Rabatinová. -- Tab. -- Bibliogr. odkazy - Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. umožňuje daňovníkovi (fyzickej osobe) znížiť si základ dane pred výpočtom dane o nezdaniteľné časti základu dane. Od 1. marca 2009 došlo dočasne k zmenám vo výpočte nezdaniteľných častí základu dane, pričom sa podľa prechodného ustanovenia nový spôsob výpočtu nezdaniteľných častí bude aplikovať za zdaňovacie obdobie rokov 2009 a 2010. Mesačne si daňovník môže uplatniť iba nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ilustračný príklad.

    In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. -- Bratislava : IURA EDITION, 2010. -- ISSN 1335-7034. -- Roč. 15, č. 3 (2010), s. 8-15

    I. Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. -- Roč. 15, č. 3 (2010), s. 8-15
    BA004