Počet záznamov: 1  

Mineral commodity summaries of the Czech Republic

  1. Mineral commodity summaries of the Czech Republic : (state to 2008) : (data deadline: August 31, 2009) / compiled by: Jaromír Starý ... [et al.]. -- Praha : Ministry of the Environment : Czech Geological Survey - Geofond, 2009. -- 492 s. : diagr., grafy, mp., tab. - Iné vydanie na rovnakom médiu: Surovinové zdroje České republiky : nerostné suroviny : (stav 2008) : (uzávěrka odborných podkladů 31. srpna 2009) Starý, Jaromír. -- Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2009. -- 473 s. : diagr., grafy, mp., tab. -- ISSN 1801-6707

    I. Starý, Jaromír

    330.12
    BA004

Počet záznamov: 1