Počet záznamov: 1  

Ekonomický rast ako predpoklad štrukturálnej prestavby ekonomiky

  1. Lisý, Ján Ekonomický rast ako predpoklad štrukturálnej prestavby ekonomiky / Ján Lisý

    In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie) : Košice, 9.-10.9.1999. -- Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. -- 770 s. : grafy, sch., tab.. -- ISBN ISBN 80-225-1212-5. -- S. 398-401

    I. Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie) Košice, 9.-10.9.1999. -- S. 398-401
    BA004