Počet záznamov: 1  

Niektoré dimenzie dôchodkovej a majetkovej nerovnosti v kontexte formovania novej hodnotovej orientácie človeka

  1. Rozborilová, Dária Niektoré dimenzie dôchodkovej a majetkovej nerovnosti v kontexte formovania novej hodnotovej orientácie človeka / Dária Rozborilová. -- Bibliogr. odkazy

    In Sociálno-ekonomické problémy transformačného procesu : zborník z medzinárodného vedeckého seminára : Banská Bystrica, 17.-18. septembra 1998. -- Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 1998. -- 336 s.. -- ISBN ISBN 80-8055-170-7. -- S. 256-262

    I. Sociálno-ekonomické problémy transformačného procesu : zborník z medzinárodného vedeckého seminára : Banská Bystrica, 17.-18. septembra 1998. -- S. 256-262
    BA004
Počet záznamov: 1