Počet záznamov: 1  

Amenitní migrace - specifická forma migrace obyvatel

 1. Bartoš, Michael Amenitní migrace - specifická forma migrace obyvatel / Michael Bartoš, Drahomíra Kušová, Jan Těšitel. -- Obr., tab. -- Res. angl., čes. Bibliogr. odkazy - Amenitná migrácia ako špecifický typ ľudskej migrácie, ktorá nie je motivovaná ekonomickou výhodnosťou cieľového územia, ale snahou žiť v hodnotnejšom socio-kultúrnom prostredí. Smerovanie amenitnej migrácie z mestského prostredia na vidiek. Výskum amenitnej migrácie na troch modelových územiach Českej republiky. Výsledky výskumu poskytli odpovede na otázky - aký je vek migrantov, vzdelanie, typ životného štýlu, spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti, dôvody presťahovania sa.

  In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). -- České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. -- ISSN 1214-4967. -- Roč. 6, č. 2 (2009), s. 103-108

  I. Kušová, Drahomíra
  II. Těšitel, Jan
  III. Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). -- Roč. 6, č. 2 (2009), s. 103-108

  314
  BA004
Počet záznamov: 1