Počet záznamov: 1  

Metódy a techniky regionálnej analýzy

 1. Šipikal, Miroslav Metódy a techniky regionálnej analýzy : (praktikum) / Miroslav Šipikal, Štefan Rehák, Viera Labudová. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 153 s. [8,506 AH]. -- ISBN 978-80-225-2893-1

  I. Rehák, Štefan
  II. Labudová, Viera
  III. Buček, Milan
  IV. Hudec, Oto
  V. Ekonomická univerzita v Bratislave.Národohospodárska fakulta ((Bratislava, Slovensko))

  332.1
  BA004

Počet záznamov: 1