Počet záznamov: 1  

Veda a výskum ako faktor inovačnej výkonnosti

  1. Fülöp, Peter Veda a výskum ako faktor inovačnej výkonnosti / Peter Fülöp. -- Grafy, tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Inovačná výkonnosť krajín EÚ, ich poradie, silné a slabé stránky. Analýza vplyvu vedy a výskumu na inovačnú výkonnosť a jej dôležitosť pri formovaní ekonomických štruktúr. Slovensko sa podľa inovačných charakteristík zaraďuje do poslednej skupiny, označovanej ako dobiehajúce krajiny. Možnosti zlepšenia pozície SR. Analýza vývoja výdavkov na vedu a výskum a krátkodobá prognóza.

    In Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ : nové výzvy pre hospodársku politiku : [nekonferenčný recenzovaný zborník] : 30.11.2009. -- Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. -- CD-ROM : grafy, tab.. -- ISBN ISBN 978-80-225-2854-2. -- S. 58-73

    I. Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ : nové výzvy pre hospodársku politiku [nekonferenčný recenzovaný zborník] 30.11.2009. -- S. 58-73

    001.891/.892
    BA004
Počet záznamov: 1