Počet záznamov: 1  

Komunikácia v rodine

 1. Hajduová, Zuzana Komunikácia v rodine / Zuzana Hajduová, Katarína Majcherová. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Vplyv rodiny a efektívnej komunikácie na formovanie osobnosti dieťaťa. Štýly komunikácie. Komunikačné zlozvyky pri oznamovaní.

  In Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov III. : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. -- Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. -- ISBN ISBN 978-80-8084-535-3. -- S. 113-119

  I. Majcherová, Katarína
  II. Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov III. : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. -- S. 113-119

  37
  BA004
Počet záznamov: 1