Počet záznamov: 1  

Podniková ekonomika

 1. Orbánová, Darina Podniková ekonomika : pre 3. ročník študijného odboru obchodná akadémia / Darina Orbánová, Ľudmila Velichová. -- Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2009. -- 309 s. [14 AH]. -- Bibliogr. odkazy. -- ISBN 978-80-10-01633-4

  I. Velichová, Ľudmila
  II. Glatzová, Eva
  III. Skladanová, Daniela
  IV. Neumannová, Anna
  V. Ďuricová, Oľga

  658
  BA004