Počet záznamov: 1  

Finančné rozhodovanie v podmienkach obmedzenej racionality: eskalácia angažovanosti v stratových projektoch

 1. Markovič, Peter Finančné rozhodovanie v podmienkach obmedzenej racionality: eskalácia angažovanosti v stratových projektoch / Peter Markovič, Michal Šinský, Peter Šinský. -- Tab. -- VEGA 1/0276/08 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Príspevok je výstupom riešenia projektu VEGA 1/0276/08 Moderné prístupy v manažmente finančného rizika podnikov pri uplatnení princípov behaviorálnych financii - Percepcia utopených nákladov a eskalácia angažovanosti v stratových projektoch. Teoretické vymedzenie eskalácie angažovanosti v stratových projektoch. Ekonomický experiment.

  In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. -- ISSN 0013-3035. -- Roč. 58, č. 1 (2010), s. 3-16

  I. Šinský, Michal
  II. Šinský, Peter
  III. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Roč. 58, č. 1 (2010), s. 3-16

  658
  BA004
Počet záznamov: 1