Počet záznamov: 1  

Návšteva držiteľa Nobelovej ceny Edwarda C. Prescotta na Slovensku a jeho prínos pre ekonomickú vedu

 1. Kováč, Urban Návšteva držiteľa Nobelovej ceny Edwarda C. Prescotta na Slovensku a jeho prínos pre ekonomickú vedu / Urban Kováč, Jana Péliová, Lukrécia Kováč Gerulová, Marína Smolková. -- Bibliogr. odkazy - Pohľad na život a pôsobenie Edwarda Prescotta. Hlavné prínosy práce Edwarda Prescotta pre ekonomickú vedu. Prednáška Finančné reformy: sme na prahu novej Veľkej depresie?

  In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. -- ISSN 0013-3035. -- Roč. 58, č. 1 (2010), s. 85-91

  I. Péliová, Jana
  II. Kováč Gerulová, Lukrécia
  III. Smolková, Marína
  IV. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Roč. 58, č. 1 (2010), s. 85-91

  330.1
  BA004