Počet záznamov: 1  

Balanced Scorecard ako jedna z metód hodnotenia inovačného potenciálu podniku

  1. Horváthová, Elena Balanced Scorecard ako jedna z metód hodnotenia inovačného potenciálu podniku / Elena Horváthová. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy

    In Ekonomika, financie a manažment podniku II. : vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu (pri príležitosti 55. výročia vzniku fakulty) : Bratislava, 15.10.2008. -- Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2008. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2628-9

    I. Ekonomika, financie a manažment podniku II. : vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu (pri príležitosti 55. výročia vzniku fakulty) Bratislava, 15.10.2008
    BA004