Počet záznamov: 1  

Definovanie globalizácie ako dôležitého aspektu zvyšovania ekonomickej výkonnosti

  1. Kováčiková, Petra Definovanie globalizácie ako dôležitého aspektu zvyšovania ekonomickej výkonnosti / Petra Kováčiková. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Rôzne pohľady ekonómov na globalizáciu. Jednotlivé etapy vývoja globalizácie, jej prínosy a riziká. Vplyv globalizácie na ekonomiku Slovenska.

    In Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ : nové výzvy pre hospodársku politiku : [nekonferenčný recenzovaný zborník] : 30.11.2009. -- Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. -- CD-ROM : grafy, tab.. -- ISBN ISBN 978-80-225-2854-2. -- S. 24-35

    I. Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ : nové výzvy pre hospodársku politiku [nekonferenčný recenzovaný zborník] 30.11.2009. -- S. 24-35

    65.011
    BA004