Počet záznamov: 1  

Vybrané faktory konkurencieschopnosti strojárskeho odvetvia

 1. Romanová, Daniela Vybrané faktory konkurencieschopnosti strojárskeho odvetvia / Daniela Romanová, Igor Hudák. -- Obr., tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Informácie a fakty o vzraste konkurencieschopnosti. Konkurencieschopnosť strojárskeho odvetvia, faktory konkurencieschopnosti, investície v odvetví strojárstva.

  In Podpora inovačného rozvoja v Slovenskej republike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 14.10.2009. -- Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 987-80-225-2824-5. -- S. [1-6], [0,5 AH]

  I. Hudák, Igor
  II. Podpora inovačného rozvoja v Slovenskej republike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice, 14.10.2009. -- S. [1-6], [0,5 AH]

  339.137
  BA004
Počet záznamov: 1