Počet záznamov: 1  

Pravdepodobnostné modelovanie inverznými distribučnými funkciami: estimácia kvantilových modelov

  1. Sipková, Ľubica Pravdepodobnostné modelovanie inverznými distribučnými funkciami: estimácia kvantilových modelov [elektronický zdroj] : 6. z cyklu prezentácií : január 2010 / Ľubica Sipková. -- Bratislava : [Katedra štatistiky FHI EU], 2010. -- Zápis vytvorený 24.3.2010 - Bibliogr. odkazy. - Iné súvisiace diela: Modelovanie kvantilovými funkciami / Sipková, Ľubica ; Sodomová, Eva ; Pacáková, Viera. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. -- 175 s. [11,950 AH] : diagr.

    I. Sipková, Ľubica. Modelovanie kvantilovými funkciami

    519.2
    BA004