Počet záznamov: 1  

Klastrové politiky v Německu a Rakousku (případové studie s implikací pro ČR)

  1. Abrhám, Josef Klastrové politiky v Německu a Rakousku (případové studie s implikací pro ČR) / Josef Abrhám. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Klastre v kontexte teórie a praxe regionálneho rozvoja. Význam klastrov pre regionálnu ekonomickú konkurencieschopnosť. Programy k podpore klastrov (prípadová štúdia Nemecka a Rakúska).Implikácie pre Českú republiku.

    In Současná Evropa. -- Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2009. -- ISSN 1804-1280. -- Č. 2 (2009), s. 71-84

    I. Současná Evropa. -- Č. 2 (2009), s. 71-84

    339.94
    BA004
Počet záznamov: 1