Počet záznamov: 1  

Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v účtovníctve ROPO a obcí

  1. Kršeková, Marianna Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v účtovníctve ROPO a obcí / Marianna Kršeková. -- Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, predstavujú problematiku v účtovníctve verejného sektora, ktorá je riešená v štandarde IPSAS14 - Udalosti po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (IPSAS14-events after reporting date). Ciele štandardu IPSAS 14.

    In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : IURA EDITION, 2010. -- ISSN 1337-0197. -- Č. 3 (2010), s. 5-9

    I. Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Č. 3 (2010), s. 5-9

    657.3
    BA004
Počet záznamov: 1