Počet záznamov: 1  

Odlišnosti záväzkovej časti slovenského Obchodného zákonníka po roku 1993 od českého Obchodného zákonníka

  1. Sabo, Mikuláš Odlišnosti záväzkovej časti slovenského Obchodného zákonníka po roku 1993 od českého Obchodného zákonníka / Mikuláš Sabo. -- Res. slo. Bibliogr. odkazy - Autor predkladá stručný sumár rozdielností, ktoré počas 17 rokov odlíšilo slovenské znenie Obchodného zákonníka od jeho českého proťajšku. Súčasne poukazuje na ďaleko širší rozsah zmien, ktoré nastali oddeleným vývojom v oboch republikách v II. časti Obchodného zákonníka. Komparácia zmien v OZ oboch republík by bola veľmi prínosná z pragmatického aspektu - uľahčenia obchodov medzi oboma blízkymi štátmi.

    In Právo v podnikání v členských státech EU : sborník příspěvků III. mezinárodní vědecké konference, Karviná, 12. - 13. listopad 2009. -- [Karviná] : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009. -- ISBN ISBN 978-80-7248-570-3. -- S. 108-112

    I. Právo v podnikání v členských státech EU : sborník příspěvků III. mezinárodní vědecké konference, Karviná, 12. - 13. listopad 2009. -- S. 108-112

    347.7
    BA004