Počet záznamov: 1  

Základy účetnictví

  1. Dvořáková, Dana Základy účetnictví, Opisování dlouhodobých aktiv / Dana Dvořáková. -- Vzorce. -- Pokračovanie z minulého čísla. Odpisovanie dlhodobých hmotných a nehmotných aktív. Odpisy závislé na výkone. Odpisy závislé na čase. Príklady. Pokračovanie v budúcom čísle.

    In Účetnictví. -- Praha : Bilance, 2010. -- ISSN 0139-5661. -- Č. 2 (Únor 2010), s. 34-36

    I. Účetnictví. -- Č. 2 (Únor 2010), s. 34-36

    657.3
    BA004
Počet záznamov: 1