Počet záznamov: 1  

Datové schránky a elektronická komunikace

  1. Komrska, Pavel Datové schránky a elektronická komunikace / Pavel Komrska. -- Komunikácia v českej verejnej správe - informačný systém dátových schránok (ISDS). Elektronický podpis. Legislatíva a definícia dátovej schránky. Zriadenie a sprístupnenie dátovej schránky. Subjekty komunikácie prostredníctvom dátových schránok. Dokončenie v budúcom čísle.

    In Účetnictví. -- Praha : Bilance, 2010. -- ISSN 0139-5661. -- Č. 3 (Březen 2010), s. 41-45

    I. Účetnictví. -- Č. 3 (Březen 2010), s. 41-45

    351/354
    BA004
Počet záznamov: 1