Počet záznamov: 1  

[Medzinárodné finančné centrá - zmeny v globálnej finančnej architektúre]

  1. Malacká, Viera [Medzinárodné finančné centrá - zmeny v globálnej finančnej architektúre] / Viera Malacká. -- Recenzia na monografiu, ktorej cieľom je poukázať na faktory, ktoré historicky ovplyvnili tvorbu a fungovanie medzinárodných finančných centier a zároveň na základe nadobudnutých skúseností analyzovať pozitívne a negatívne stránky tohto procesu, ktoré by v budúcnosti mohli zohrať kľúčovú úlohu pri ich ďalšom napredovaní. - Recenzia na: Medzinárodné finančné centrá : zmeny v globálnej finančnej architektúre / Kotlebová, Jana ; Chovancová, Božena ; Zimková, Emília. -- Bratislava : IURA EDITION, 2010. -- 484 s. [25 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-8078-299-3

    In BIATEC : odborný bankový časopis. -- Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. -- ISSN 1335-0900. -- Roč. 18, č. 3 (Marec 2010), s. 30

    I. BIATEC : odborný bankový časopis. -- Roč. 18, č. 3 (Marec 2010), s. 30

    339.72
    BA004