Počet záznamov: 1  

Klíma, alarmisti a realisti

  1. Singer, S. Fred Klíma, alarmisti a realisti / S. Fred Singer. -- E-maily, ktoré unikli z ištitútu na britskej University of East Anglia naznačujú, že správy Medzinárodného panelu o klimatických zmenách OSN sa môžu zakladať na podvode. Táto udalosť spolu s kolapsom Kodanskej konferencie v decembri 2009 môže znamenať koniec medzinárodného úsilia obmedziť emisiu skleníkových plynov. Nezávislá vedecká analýza Mimovládneho medzinárodného panelu o klimatických zmenách priniesla presvedčivé dôkazy, že klíme vládne príroda, nie ľudská aktivita.

    In Zahraničná politika : listy SFPA. -- Bratislava : Výskumné centrum SFPA, 2010. -- ISSN 1336-7218. -- Roč. 14, č. 1 (2010), s. 28-30

    I. Zahraničná politika : listy SFPA. -- Roč. 14, č. 1 (2010), s. 28-30

    502/504
    BA004
Počet záznamov: 1