Počet záznamov: 1  

Manažérska etika ako faktor budovania Corporate culture

  1. Belejová, Martina Manažérska etika ako faktor budovania Corporate culture / Martina Belejová. -- VEGA 1/4562/07 - Bibliogr. odkazy - Úloha manažérov v tvorbe a vývoji kultúry v podniku. Manažérska etika. Uplatňovanie manažérskej etiky v rozhodovaní. Corporate culture - firemná kultúra.

    In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009. -- Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2856-6. -- S. 22-26

    I. Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy Bratislava, 4. november 2009. -- S. 22-26

    17
    BA004