Počet záznamov: 1  

Zohrávajúca úloha CSR pri riešení hrozby globálneho otepľovania

  1. Liptáková, Elena Zohrávajúca úloha CSR pri riešení hrozby globálneho otepľovania / Elena Liptáková. -- VEGA 1/4562/07 - Bibliogr. odkazy - Globálne otepľovanie ako hrozba 21. storočia. Očakávané dopady spôsobené zmenou klímy. Nutnosť spoločensky zodpovedného správania sa firiem v 21. storočí. Spoločensky zodpovedné rozhodnutia zákazníkov ako hybná sila zmeny. Hodnotenie najväčších svetových spoločností v súvislosti s ich vplyvom na životné prostredie.

    In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009. -- Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2856-6. -- S. 215-219

    I. Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy Bratislava, 4. november 2009. -- S. 215-219

    331.107
    BA004
Počet záznamov: 1