Počet záznamov: 1  

Perspektíva bez reálnejších kontúr

  1. Nižňanský, Viktor Perspektíva bez reálnejších kontúr / Viktor Nižňanský. -- Náčrt, akým smerom by mala pokračovať reforma verejnej správy. Vo verejnej správe treba pokračovať v napĺňaní princípu subsidiarity. Súčasné územnosprávne usporiadanie. Presun ďalších kompetencií. Financovanie územnej samosprávy. Návrh posilnenia rozpočtov obcí. Motivácia pre získavanie investorov.

    In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. -- Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2010. -- ISSN 1335-7883. -- Roč. 65, č. 7 (2010), s. 14-15

    I. Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. -- Roč. 65, č. 7 (2010), s. 14-15

    351/354
    BA004