Počet záznamov: 1  

Topológia a hierarchia osobných počítačov v ASRP

  1. Čarnický, Štefan Topológia a hierarchia osobných počítačov v ASRP : výskumná úloha spracované pre VSŽ, n.p. Košice, oponovaná v roku 1988 / vedúci projektu Štefan Čarnický. -- Košice, 1988. -- 66 s.

    I. Dudinská, Elvíra
    II. Kiš, Jaroslav

    681.3-181.4
    BA004