Počet záznamov: 1  

Niektoré sociálne dimenzie dôchodkovej a majetkovej nerovnosti

  1. Rozborilová, Dária Niektoré sociálne dimenzie dôchodkovej a majetkovej nerovnosti / Dária Rozborilová. -- Bibliogr. odkazy

    In Teorie a praxe hospodářské politiky : sborník sekce z mezinárodní vědecké konference Ostrava '97 k 20. výročí založení Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava, září 1997. -- Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava, 1997. -- S. 141-147

    I. Teorie a praxe hospodářské politiky : sborník sekce z mezinárodní vědecké konference Ostrava '97 k 20. výročí založení Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava, září 1997. -- S. 141-147
    BA004
Počet záznamov: 1