Počet záznamov: 1  

Podpora malého a stredného podnikania v Írsku: agentúra Enterprise Ireland

 1. Šteiner, Ivan Podpora malého a stredného podnikania v Írsku: agentúra Enterprise Ireland / Ivan Šteiner, Miloslav Rosenberg. -- Bibliogr. odkazy - Ciele agentúry Podnik Írsko. Klienti a partneri tejto agentúry. Stratégia Podniku Írsko. Internacionalizácia obchodu. Rozvoj obchodu. Podpora úspešných nových spoločností. Financie pre rast.

  In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009. -- Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2856-6. -- S. 336-341

  I. Rosenberg, Miloslav
  II. Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy Bratislava, 4. november 2009. -- S. 336-341

  06
  BA004
Počet záznamov: 1