Počet záznamov: 1  

Poznatky a znalosti v sieti slovenských univerzít

  1. Buček, Milan Poznatky a znalosti v sieti slovenských univerzít : (Projekt APVV-0230-07: Regionálna dimenzia znalostnej ekonomiky) / Milan Buček. -- Ambície výskumného projektu Regionálna dimenzia znalostnej ekonomiky. Výskumný projekt štyroch slovenských univerzít. Používanie pojmov poznatok a znalosť v projekte. Koncepcia riešenia projektu, jeho štruktúra a manažment.

    In Region direct : the international scientific journal : medzinárodný vedecký časopis. -- Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2009. -- ISSN 1337-8473. -- Roč. 2, č. 1 (2009), s. 5-11

    I. Region direct : the international scientific journal medzinárodný vedecký časopis. -- Roč. 2, č. 1 (2009), s. 5-11

    303
    BA004