Počet záznamov: 1  

Metropolitné regióny v znalostnej ekonomike

 1. Šipikal, Miroslav Metropolitné regióny v znalostnej ekonomike / Miroslav Šipikal, Alžbeta Ivaničková. -- Grafy, obr. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Teoretické vymedzenie metropolitných regiónov. Charakteristika metropolitných regiónov v Európe - vo Veľkej Británii, Francúzsku, Taliansku a Španielsku. Základné znaky metropolitných regiónov. Lokalizácia pobočiek multinacionálnych spoločností. Veda a výskum v metropolitných regiónoch. Inštitucionálna hustota, vzdelávanie a kvalifikácia v metropolitných regiónoch. Nástroje pre podporu poznatkovej ekonomiky v metropolitných regiónoch.

  In Region direct : the international scientific journal : medzinárodný vedecký časopis. -- Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2009. -- ISSN 1337-8473. -- Roč. 2, č. 1 (2009), s. 53-79

  I. Ivaničková, Alžbeta
  II. Region direct : the international scientific journal medzinárodný vedecký časopis. -- Roč. 2, č. 1 (2009), s. 53-79

  332.1
  BA004